Tegen de zon in kijken – Irvin D. Yalom

De zon noch de dood kun je in de ogen kijken – Francois de La Rochefoucauld

Een geliefd persoon verliezen door de dood is een levensgebeurtenis die je wakker kan schudden maar ook angst op kan roepen. Die angst vermomt zich vaak in besluiten en maatregelen die voor elke persoon kunnen verschillen bijvoorbeeld: het regelen van de eigen nalatenschap, het besluit om elke dag goed af te sluiten, geen tijd meer te verspillen aan dingen waar je altijd al vanaf wilde etc. Het leven is eindig en dat is je eigen leven ook besef je opeens. Angst voor de dood heeft iedereen en komt vaak op de voorgrond te staan bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals  een overlijden, een ernstige ziekte, een verbroken relatie, een verhuizing naar een verpleeghuis etc. We ontwaken en beseffen dat ons leven niet altijd zo door zal gaan, we moeten de  eindigheid van het leven onder ogen zien.

In dit boek geeft Yalom handvatten hoe we de angst voor de dood kunnen verminderen en vooral hoe we onze bewustwording kunnen benutten om een zinvoller leven te leiden. We zijn op zoek naar gemoedsrust. Yalom maakt gebruik van diverse bronnen en de kracht van ideeën uit de literatuur en de filosofie zoals Epicurus, Schopenhauer en Nietzsche. Hij maakt ook gebruik van zijn ervaring als psychotherapeut waardoor er veel voorbeelden uit de praktijk van het leven zijn beschreven.  Vriendschap en intimiteit zijn belangrijk bij het overwinnen en beheersen van doodsangst.  Hier wordt uitgebreid op ingegaan in het boek. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het onder ogen van de dood als hij dichtbij komt. Is het leven ten volle geleefd? De dood onder ogen zien verjaagt de somberheid erover.

Het boek is gemakkelijk leesbaar en opgedeeld in een aantal overzichtelijke hoofdstukken. Het is heel geschikt voor het bespreken in een leesgroep.

Nienke Lamsma