Missie en visie

 

Missie

Stichting TrösT wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die met verlies door de dood hebben te maken. Wij willen een plek bieden, waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen.

De dood maakt onmiskenbaar deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt ieder er mee te maken. Het kan gaan om het sterven van ouders, partner, kinderen, familie, vrienden of van mensen buiten de kring van naasten. Recent of langer geleden. Verwacht of onverwacht. Ook voor onszelf is de dood een onontkoombaar gegeven. Verlies van dierbaren raakt vaak intens aan het leven van wie achterblijven. Er is verdriet, pijn, wanhoop maar ook dankbaarheid voor wat overledenen hebben betekend. Vragen en twijfels komen op over hoe verder en over de zin van het leven. De ‘voortbestaan-de’ wordt geconfronteerd met de eigen sterfelijkheid en angst voor het verlies van andere geliefden.

Aandacht voor de dood is in onze samenleving niet vanzelfsprekend. Deze aandacht kan helend en voedend zijn voor wie rouwt en zoekt naar het weer oppakken van het leven.

Visie

Kernelementen in onze visie zijn : aandacht voor ieders verhaal, troost bieden, kennis en inzicht verdiepen, inspireren en kracht geven om het leven weer op te pakken.

TrösT wil deze kernelementen  op de volgende wijze in praktijk brengen:

  •  Door het organiseren van ontmoetingen tussen lotgenoten. Café TrösT is daar een voorbeeld van, een rouwcafé iedere laatste zondag van de maand. Bij deze ontmoetingen kunnen mensen hun verhaal kwijt en horen ze hoe het anderen vergaat
  • Door het bieden van steun, inzicht, inspiratie aan de hand van toepasselijke literatuur, muziek en schilderkunst. Op onze website wordt een uitgebreid boekenbestand aangeboden. Workshops worden georganiseerd over hoe dood en rouw worden verklankt en verbeeld in de muziek, in de literatuur en de schilderkunst.
  • Door het via verschillende kunstvormen en rituelen toegankelijk- , bespreekbaar maken en verwerken van verlieservaringen bijv. in een workshop beeldhouwen.
  • Door het verdiepen van kennis en inzicht in met dood en rouw verwante thema’s; voorbeelden zijn cursussen over omgaan met het lot en over rouwprocessen.
  • Door het stimuleren van eigen initiatieven vanuit de doelgroep, bijv. samen naar de film, wandelen.

Bij de keuze van onze activiteiten willen we zo goed mogelijk aansluiten op waar onze doelgroep behoefte aan heeft. Door zorgvuldige pr. willen we bevorderen dat zoveel mogelijk mensen van ons aanbod kunnen kennis nemen. We proberen ook bij de vormgeving van onze activiteiten barrières weg te nemen of schroom te overwinnen voor deelname.
We willen geen eiland zijn te midden van andere organisaties, die zich met verwante activiteiten bezighouden. Wij zoeken actief de samenwerking en synergie op.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden doen we een beroep op vrijwilligers.