Jaarverslag

Maart 2018
KvK nummer 61184322
RSIN 854244335

 Jaarverslag Stichting TrösT 2018

 Algemeen

Het jaar 2018 kende een aantal mooie hoogtepunten zoals de lezing van Marinus van den Berg in januari, de samenwerking met de Centrale Bibliotheek die resulteerde in de themadag op 2 november en  de theatervoorstelling  ‘De vrouw die alles had’ van Odette de Thije in de Musketon op 16 december. Mooi was ook de aandacht voor onze Stichting rondom de ‘Utrecht doet Trofee’ waar we de tweede prijs mochten ontvangen. Het belangrijkste in 2018 was dat nabestaanden Stichting TrösT wisten te vinden en dat we met 16 vrijwilligers zoveel activiteiten konden realiseren. Daarmee hebben we onze missie in 2018 royaal kunnen waarmaken:

Stichting TrösT wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die met verlies door de dood te maken hebben. Wij willen een plek bieden waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen.

Café TrösT

In Café TrösT ligt het accent op ontmoeting en aandacht voor ieders verhaal. Elke keer is er een speciaal thema als invalshoek voor het gesprek. Vaak is er live muziek te horen van  muzikanten die zelf ook ervaring hebben met verlies en rouw. Maandelijks  vinden nieuwe bezoekers hun weg naar het Café.  Een paar keer was er een speciaal Café of kozen we voor een andere locatie .

  • In januari verhuisde Café TrösT éénmalig  naar ‘de Saffier’ in  Hoograven.
  • In  februari  was schrijfster Maya Stomp te gast. Zij ging in gesprek over haar pas verschenen boek “Wij weduwen zijn een taai volkje”. Hierbij waren ook vier vrouwen van de Stichting ‘De jonge weduwe’ te gast.  Er waren 28 deelnemers waarvan  23 nieuwe bezoekers!
  • In maart werd Café TrösT gecombineerd met de lezing over “De troostende muziek van de Mattheus Passie” door Tom Hart. Dit vond plaats in ‘De Wilg’.

Activiteiten  en deelnemers 2018

Activiteit Doelgroep Aantal deelnemers
Café TrösT iedere laatste zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur.
In 2018  11 keer.
Nabestaanden/lotgenoten Gemiddeld 14 bezoekers per middag.
31 januari
Lezing Marinus van den Berg in samenwerking met Humanitas, de Tuindorpkerk en Pauluskerk
Nabestaanden en belangstellenden 150 bezoekers
11 februari
Winterwandeling in de stad
Lotgenoten 6 deelnemers
25 februari
Lezing Maya Stomp i.s.m. Café TrösT
28 deelnemers
Zondag 25 maart
Tom Hart lezing over de Mattheus passie in de Wilg
43 gasten
Boekbespreking ‘As in tas’ van Jelle Brandt Corstius . Iedereen 9 deelnemers  in 2 groepen
23 april Schrijfworkshop ‘harttaal’ Lotgenoten 8 deelnemers
3,10,17 en 24 april
Cursus “Omgaan met het lot” (4x)  door Richard van Dijk.
Lotgenoten en belangstellenden 8 cursisten
6 mei
lentewandeling in het Máximapark in  Leidsche rijn
Lotgenoten 8 wandelaars
3 juli
workshop Mindfulness met Marcella van Gool, Begeleiding in aandacht.
Lotgenoten 2 deelnemers
29 juli
Zomerwandeling in het Noorderpark in plaats van Café TrösT
Lotgenoten 6 wandelaars
Zondag 16 september –
Begraafplaatswandeling Soestbergen door Leonie Brinks
Belangstellenden 9 wandelaars
Di 11, 18 en 25 september
Cursus “leven met de dood” door Jurjen van de Groep
Belangstellenden 7 cursisten
3 oktober
Bijeenkomst  in het kader van de “week van de dialoog”.
Belangstellenden 5 deelnemers
Zo 14 okt
Herfstwandeling
Lotgenoten 8 wandelaars
29 oktober
Workshop collage voor een dierbare door Carlien  van Geffen en Indra van den Berg
Lotgenoten 6 deelnemers
2 november
Allerzielen. Themadag Rouw en verlies in de Centrale bibliotheek Utrecht.
Nabestaanden en belangstellenden 65 deelnemers aan diverse workshops en lezingen
8,15,29 okt en 5 en 12 nov.
Cursus rouw en veerkracht door Richard
Nabestaanden uitgesteld naar maart 2019
14 november
Troostrijke maaltijd bij Resto van Harte.
Gasten Resto van Harte 25 gasten
16 december
Theatervoorstelling  ‘De vrouw die alles had’ door Odette de Thije in de Musketon.
Iedereen 140 bezoekers

PR  in 2018

Het vergroten van onze bekendheid is nog steeds een speerpunt voor onze Stichting. Onze inspanningen hebben het afgelopen jaar geresulteerd in meer deelnemers aan onze activiteiten. De doelgroep nabestaanden van onze Stichting fluctueert en dat is begrijpelijk.  Zij maken een tijdje gebruik van café TrösT en het activiteitenaanbod en vinden vervolgens weer hun weg in het leven. Dat betekent dat we gebaat zijn bij een grote algemene bekendheid en warme verwijsrelaties en ambassadeurs.  Daar hebben we in 2018 verder vorm aan gegeven door:
–          Het verbeteren van de website.
–          Het uitbrengen van een nieuwe algemene TrösT flyer en een activiteitenladder, die elk trimester wordt uitgebracht; de  flyers en ladders worden 3 keer per jaar verspreid, zowel digitaal als fysiek. We hebben een goede ontwerper en drukkerij gevonden voor de productie van ons pr. materiaal.
–          Verdere uitbreiding van het adressenbestand.
–          Het opstellen van een privacy beleid, waarin de spelregels van de nieuwe wetgeving zijn opgenomen.
–          Een actieve benadering van de lokale pers  met persberichten.
–          Het aanhalen van de  banden met partner organisaties o.a. door wederzijdse vermelding op elkaars websites met wie we zijn en wat we doen.
–          Op onze website een agenda te plaatsen waar activiteiten door derden die voor onze doelgroep bedoeld zijn vermeld worden. Deze agenda staat onder de TrösT agenda op onze nieuwsbrief.
–          Het volgens plan organiseren van twee grote bijeenkomsten met publiekstrekkers: de lezing van Marinus van de Berg in januari en in december de toneelvoorstelling  ‘De vrouw die alles had’ van Odette de Theije.
–          Het actief benaderen van verwijzers en andere relaties met pr-materiaal, fysiek en digitaal.
–          Beter vindbaar- en zichtbaar te zijn op de social media:  facebook, twitter en nu ook op instagram.

De boeken van TrösT

Boeken kunnen troosten en een wegwijzer zijn in het land van rouw. Daarom heeft Stichting TrösT een commissie boeken die in 2018 actief was met:
– Het bijhouden van een boekenlijst op de website met een handige zoekfunctie en een korte samenvatting (nu rond de 800 titels).
– Het verzorgen van een aanrader-van-de -maand op de website .
– Het initiëren van boekbesprekingen. Zodra er voldoende belangstelling is wordt er een bijeenkomst georganiseerd.  In 2018 zijn er 2  groepen geweest van 5/6 personen voor het bespreken van hetzelfde boek.
– Het geven van boekadviezen tijdens de themadag in de Centrale bibliotheek op het gebied van rouw, zowel voor  volwassenen als kinderen.

Het Bestuur

Het Bestuur bestond uit 3 leden en is in 2018 uitgebreid met 1 extra lid. Mariëlle Bedaux was bereid een bestuursfunctie op zich te nemen met als speciale taak de boeken, de website, communicatie en de PR commissie. Het bestuur vergaderde in 2018  8 keer inclusief een beleidsdag in augustus. Bestuursleden coördineerden en maakten ook deel uit van de diverse werkgroepen.

De Interne organisatie
De uitvoering van het werk wordt gedaan in 4 verschillende werkgroepen:

 • Team Café TrösT – met 7 vrijwilligers
 • Werkgroep programmering – met 3 vrijwilligers
 • PR – werkgroep– met 4 vrijwilligers
 • De werkgroep boeken – 2 vrijwilligers

De vrijwilligerscoördinator is bij alle vergaderingen aanwezig en is  een belangrijke verbindende factor. Zij organiseert ook regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten met alle vrijwilligers. In 2018 was dat 3 keer inclusief een trainingsdag.

De Vrijwilligers

Stichting TrösT is een vrijwilligersorganisatie met 15 vrijwilligers waar onder een vrijwilligerscoördinator op 31 december 2018.
We namen in 2018 afscheid van 2 vrijwilligers en mochten 1 nieuwe vrijwilliger begroeten.

Vrijwilligers zetten hun verschillende bijzondere kwaliteiten in voor de doelgroep en voelen zich verbonden met Stichting TrösT.

Samenwerking en sponsors

 • Sponsors zijn van groot belang voor onze organisatie. Door de steun van onze sponsors is het mogelijk om laagdrempeligheid te realiseren bijvoorbeeld door voor Café TrösT geen bijdrage te vragen . We konden met deze steun ook nieuwe en grotere activiteiten organiseren die vaak niet kostendekkend zijn of een financieel risico in zich dragen. We mochten het afgelopen jaar ook sponsoring ontvangen in concrete vorm zoals het beschikbaar stellen van een ruimte voor een workshop en het ontwerpen van de nieuwe flyer en activiteitenladders.
 • Bij het organiseren van activiteiten stellen we ons altijd de vraag met wie samenwerking een goede optie zou zijn. In het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met vertrouwde organisaties zoals Humanitas en De jonge Weduwe ( sinds 1-1- 2019 overgegaan in de Stichting Hemelrijk).
 • We vonden  nieuwe partijen zoals De Centrale Bibliotheek, de Paulus- en de Tuindorpkerk en De Utrechtse Kinderboekenwinkel.
 • We hebben deelgenomen aan het initiatief van de Gemeente Utrecht om samen met andere organisaties laagdrempelige bijeenkomsten voor oud-mantelzorgers te realiseren, een doelgroep die we herkennen binnen TrösT.

Financiën

Stichting TrösT is er tot onze grote vreugde in geslaagd om in 2018 opnieuw een gemeentesubsidie te verwerven. Daarnaast waren er een aantal sponsoren die onze Stichting steunden met een bijdrage.   Het was hierdoor mogelijk om activiteiten te organiseren die niet altijd kostendekkend hoefden te zijn en  konden we meer doen op het gebied van de PR en versterken van relaties.

Financieel hebben we het jaar afgesloten met een klein positief resultaat  van € 203,00.

Voor de financiële resultaten verwijzen we graag naar de jaarrekening 2018 op onze website.

Met dank aan allen die ons hebben gesteund en zich hebben ingezet voor Stichting TrösT in 2018!

Nienke Lamsma
Voorzitter
Renée Lommen
Secretaris
Leo Bedaux
Penningmeester
Mariëlle Bedaux
Bestuurslid

Utrecht, 11 februari 2019