Samenwerking

Humanitas Utrecht Steun bij rouw

Humanitas Lotgenotengroep Nabestaanden na zelfdoding

Schrijftuintje Intuïtief schrijven over wat er voor jou toe doet

Centrale Bibliotheek Utrecht

Stichting Het bezinningshuis Stilstaan bij (on)sterfelijkheid

Netwerk hemelrijk (voorheen ‘de jonge weduwe’) voor jonge weduwes met kids

Nunazorg 

EvE foundation Steun voor jongeren die een ouder verliezen

U-Centraal Welzijnsorganisatie Utrecht (met bijeenkomsten ‘Financiën na overlijden naaste’ o.a. 27/11 en workshops Mantelzorg)

Parochies van Utrecht en omstreken

Uitvaartzorging Van David

De kunst van het vieren – ruimte voor rituelen

Ouwehand rouw- en verliesbegeleiding

Een uitgebreide informatieve webpagina over rouwverwerking
https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/rouwverwerking

 

Collage voor een dierbare

Activiteiten van anderen voor onze doelgroep

Agenda