Organisatie

Stichting TrösT is in 2014 opgericht. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die beschikt over een vrijwilligerscoördinator en een bestuur, dat momenteel 4 leden telt. Voor de invulling van het aanbod aan activiteiten, voor de PR en voor de boeken zijn aparte commissies opgericht:
de pr commissie
de programma commissie
de boekencommissie

Team Café TrösT organiseert maandelijks Café TrösT.

Alle commissies zijn bemenst door bestuur en vrijwilligers.

 

 

 

Stichting TrösT heeft de ANBI status.

Het bestuur van Stichting TrösT bestaat uit:
Nienke Lamsma (voorzitter)
Joke Kranenburg (secretaris)
Leo Bedaux (penningmeester)

Marielle Bedaux  (communicatie)

Vrijwilligerscoördinator Hetty Stok