Organisatie

Stichting TrösT is in 2014 opgericht. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die beschikt over een vrijwilligerscoördinator en een bestuur, dat momenteel 4 leden telt. Voor de invulling van het aanbod aan activiteiten, voor de PR en voor de boeken zijn aparte commissies opgericht:

  • de pr commissie
  • de programma commissie
  • de boekencommissie

Team Café TrösT organiseert maandelijks Café TrösT.
Team Bakkie TrösT organiseert Bakkie TrösT op de Utrechtse begraafplaats(en).

Alle commissies zijn bemenst door bestuur en vrijwilligers.

Stichting TrösT heeft de ANBI status.

Bestuur

Het bestuur van Stichting TrösT
ziet er vanaf september 2022 als volgt uit::

Harry Slegh (voorzitter per 1/9//2022)
Mieke Posthumus (secretaris..per 1/9/2022))
Ton van Alphen (penningmeester)
Wiebe Kloosterman (per 1/9/2022)
Nienke Lamsma (treedt af per 1/1/2023)

Vrijwilligerscoördinator Hetty Stok