Organisatie

Stichting TrösT is in 2014 opgericht. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die beschikt over een vrijwilligerscoördinator en een bestuur, dat momenteel 4 leden telt. Voor de invulling van het aanbod aan activiteiten, voor de PR en voor de boeken zijn aparte commissies opgericht:
de pr commissie
de programma commissie
de boekencommissie

Team Café TrösT organiseert maandelijks Café TrösT.

Alle commissies zijn bemenst door bestuur en vrijwilligers.

 

 

 

Stichting TrösT heeft de ANBI status.

TrösTbestuur: Marielle Bedaux, Renee Lommen (secretaris), Nienke Lamsma (voorzitter) Leo Bedaux (penningmeester)

Vrijwilligerscoördinator Hetty Stok