Tijd: van 15.30 tot 20.00 uur
Locatie: zorgcentrum Rosendael
Doelgroep: voor zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg
Aanmelden >

Samen met Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht en Humanitas organiseert TrösT een symposium zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg in het kader van de Internationale 'Dag van Palliatieve zorg'.

Rouw en nazorg verdienen aandacht

Zorg bij rouw is een aspect van palliatieve zorg dat meer aandacht verdient dan het nu krijgt: na het overlijden, maar dikwijls ook al daarvóór. Met dit symposium i.h.k.v. de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg (IDPZ) worden handvatten geboden aan zorgprofessionals en vrijwilligers die cliënten en hun naasten bijstaan in de palliatieve fase en na het overlijden.
Aanmelden
Aanmelden kan t/m 6 oktober via het formulier op de website van het netwerk palliatieve zorg op de
scholingspagina (zie onderaan deze pagina). Deelname is kosteloos en alleen mogelijk na aanmelding. Wil je

Programma
15:30-16:00 uur Inloop en inschrijving met koffie en thee
16:00-16:10 uur Landing met Marc Rietveld
16:10-16:20 uur Welkom door dagvoorzitter Margriet Wanders
16:15-17:00 uur Lezing door Anne Goossensen
17:00-17:15 uur Uitleg workshoplocaties en indeling door Robin Zuidam
17:15-18:15 uur Workshops 1 e ronde
18:15-18:45 uur Pauze met soep en broodjes
18:45-19:45 uur Workshops 2 e ronde
19:45-20:00 uur Afsluiting door Anne Goossensen

Lezing over rouwervaringen en troost
Prof. dr. Anne Goossensen houdt een inleiding over de fenomenologie van rouwervaringen: wat is de essentie ervan? Ze verkent wat goede zorg (in brede zin) kan zijn. Wat zegt het kwaliteitskader palliatieve zorg daarover?

Elke workshopshops worden tweemaal aangeboden, je kunt dus twee workshops bijwonen!

1. Rouwen: wat is dat eigenlijk?
Rouw en verlies horen bij het leven, maar hulpverleners kunnen zich onthand voelen als
nabestaanden rouwen om een dierbare. In deze workshop komen diverse rouwmodellen aan bod,
krijg je inzicht in de fysieke en emotionele impact van rouw en bespreken we gesprekstechnieken.
Workshopleider: Lize Nijenhuis

2. Lotgenoten
Wat ervaren mensen bij rouw? Nabestaanden vertellen wat ze tegen komen en waar zij behoefte aan hebben. Lotgenoten en de vrijwilligers van Humanitas en Stichting TrösT kunnen dan veel betekenen. Een interactieve workshop over verlies en over het proces om ermee om te leren gaan.
Workshopleiders: Renée Lommen en Joske van Amsterdam

3. Hulp verlenen bij rouw
We volgen in een waargebeurde casus iemand die net weduwnaar is geworden. Wat ervaart hij en
wat zien wij als hulpverlener? Moeten we iets doen en zo ja, wat dan? Wie kan daarin bijdragen? We gaan hierover in gesprek.
Workshopleiders: Ben Berkvens en Gonnie Vollebregt

4. Zelfzorg en zorg voor elkaar bij rouw
Werken voor en met mensen die gaan sterven en die rouwen vraagt veel aandacht, toewijding en
energie. Hoe dankbaar en intens het werk ook kan zijn, zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen er ook door ‘opbranden’. Hoe zorg je voor je zelf en voor elkaar? Hoe merk je op dat je zelf zorg nodig hebt? In deze workshop verkennen we hoe je dit doet en snuffelen we aan de beoefening van zelfcompassie.
Workshopleider: Marc Rietveld

Aanmelden kan t/m 6 oktober via het formulier op de website van het netwerk palliatieve zorg op de scholingspagina.

Deelname is kosteloos en alleen mogelijk na aanmelding.
meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Wanders van het netwerk palliatieve zorg:
m.wanders@careyn.nl.