Lezing op zondag 24 september in Driebergen
Alting & Res Uitvaarten en Boekhandel Jacques Baas organiseren samen

een lezing door de Belgische hoogleraar Manu Keirse over rouw- en
verliesverwerking op zondagmiddag 24 september 2023 in de Grote Kerk
in Driebergen. Manu Keirse is een begenadigd spreker en interessant voor
iedereen die met rouw of verlies te maken heeft of heeft gehad.
Ook als dat langer geleden is, want de lege plek went nooit.
Lezing op zondag 24 september 2023 in Driebergen
Programma:
14.00 uur Inloop
14.30 uur Welkom
14.35 uur Lezing door Manu Keirse
15.50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.10 uur Afsluiting
16.15 uur Gelegenheid om een drankje te drinken en na te praten

Bij de boekentafel zal Manu aanwezig om zijn boeken te signeren.
Aanmelden via: manu@altingenresuitvaarten.nl
of kaartverkoop via Boekhandel Jacques Baas
Kosten: € 15,00 incl. drankje