datum 4 oktober
tijd 14:30 - 15:45
locatie Wijkcentrum Binnenbos , Hoog Kanje 186, Zeist

agenda wederzijds - stervenscultuur

Sinds oktober 2017 op elke eerste vrijdagmiddag van de maand mensen bijeen, om met elkaar in gesprek te gaan over leven en sterven. Sommigen komen heel vaak, anderen een enkele keer. De inbreng van de deelnemers is uitgangspunt bij het gesprek. Vaak zijn dat recente ervaringen met sterven, maar er komen ook allerlei vragen aan de orde.
We spraken bijvoorbeeld over ‘vechten’ als je ernstig ziek bent. We ontdekten dat vechten nodig kan zijn om door zware behandelingen heen te komen. Maar hoe is dat in de laatste levensfase? Is loslaten hetzelfde als opgeven – een nederlaag? Of is loslaten ‘aanvaarden’, kunnen meegaan in het proces van je ziekte?

Voor de bijeenkomst op 4 oktober is het plan te praten over lijden en pijn en hoe hiermee om te gaan.
Jong en oud hartelijk welkom!
De bijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk
Eerstvolgende data: 4 oktober, 1 november, 6 december
Gespreksleiding Ingrid Deij, voorheen geestelijk verzorger in een hospice