4 vrijdagmiddagen, 27 september, 4 , 11 en 18 oktober
waar: Wijkcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1
tijd 14.30 tot16.30 uur
kosten €40 voor de cursus inclusie koffie of thee
inschrijven aanmelden@trost.nl

Cursus ''Omgaan met het lot."
door Richard van Dijk

Als je een dierbare hebt verloren of dreigt te verliezen, dan staat je wereld op zijn kop. Dat geldt ook voor degene die te horen krijgt dat hij of zij een ernstige ziekte heeft en niet lang meer te leven heeft. Je zou kunnen zeggen: gemoedsrust is dan ver te zoeken. Hoe kun je dan meer gemoedsrust bereiken?
Griekse en Romeinse filosofen hebben zichzelf deze vraag ook gesteld tussen ongeveer 500 v.Chr. en 400 n.Chr. Hierbij richtte men zich o.a. op onze menselijke wijze van denken en op het (beter) leren omgaan met het lot.
Deze cursus is interactief en toegankelijk opgezet. Geprobeerd wordt om de inzichten uit de Oudheid te vertalen en toepasbaar te maken in ons eigen leven. Hoe kunnen we mogelijk anders omgaan met (dreigend) verlies van een dierbare of ons eigen levenseinde en daarin meer gemoedsrust bereiken?
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur met een korte pauze. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst staan we vooral stil bij de inzichten van de betreffende filosoof en in het tweede gedeelte kijken we in gesprek met elkaar in hoeverre de inzichten toe te passen zijn in onze eigen situatie. Dit kan voor eenieder verschillend zijn. De cursusgroep bestaat uit 6-10 deelnemers.
De cursusopzet is al volgt:
1. Kennismaking, inleiding en Epictetus : "Het zijn niet de dingen die ons in verwarring brengen, maar ons oordeel daarover". Waar hebben wij invloed op?
2. Epicurus. Hij heeft een speciale kijk op (angst voor) de dood en richt zich op het bereiken van gemoedsrust in het hier en nu.
3. Seneca. Je kunt je op het lot voorbereiden door 'premeditatie' en als het lot zich aandient je daarmee verzoenen.
4. Heraclitus. Hij is de man van 'panta rhei' : alles stroomt, vergaat en wordt weer (op)nieuw.

Aanbevolen literatuur:
- Jules Evans. Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties ( € 15,=).
- Alain de Botton. Troost van de filosofie ( € 12,50).
Deze literatuur helpt om de materie beter te begrijpen en wordt dan ook aangeraden om vooraf te lezen. Tijdens elke bijeenkomst wordt een samenvatting van de behandelde stof uitgereikt.