Met het congrestival NIEUW BAKJE TROOST op 29 en 30 oktober laat de stichting zien en ervaren dat afscheid nemen ook anders mag dan dat we vaak gewend zijn.

In de laatste decennia zijn oude tradities rondom het levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit een nieuwe behoefte aan eigen rituelen. Er zijn zoveel mogelijkheden hoe het anders mag rondom het levenseinde!

Zie hier voor alle informatie.