Vooraf aanmelden is noodzakelijk gezien de beperkte ruimte (info@trost.nl)
(maximaal 12 deelnemers).

Café TrösT vindt plaats op zondag 26 september in Nieuw Rotsoord in Utrecht. Dit keer zal de bijeenkomst in de Jungle-ruimte zijn, te bereiken via de hoofdingang.

De bijenkomst is van 14.30-16.30 uur, inloop is mogelijk vanaf 14.15 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

We gaan met elkaar in gesprek over het thema 'eenzaamheid'.

Je kunt je tussen mensen erg eenzaam voelen en wanneer je alleen en op jezelf bent, kun je het juist erg naar je zin hebben.
Eenzaamheid gaat niet over alleen zijn, maar over je alleen voelen.
Bij het verlies van een dierbare kun je pijn voelen, omdat je je niet meer verbonden voelt en je dat verlangen wel hebt.

Kan gevoel van eenzaamheid je in verbinding brengen met niet eerder ontdekte krachten in jezelf of in je omgeving?

In principe vindt Café TrösT iedere laatste zondag van de maand plaats

Basisinformatie over CaféTrösT