Café TrösT 27 september
locatie: In de 3Krone, Oudegracht 227
tijd: 15.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur
kosten: vrijwillige bijdrage.
In verband met de RIVM richtlijnen zijn we helaas genoodzaakt ons in deze ruimte te beperken tot een maximum van 10 bezoekers, aanmelden is daarom verplicht  via info@trost.nl

We gaan in gesprek over het thema: Persoonlijk verlies, verlies van levenszin?

Als je een dierbare verliest, is zeker in de begintijd vaak het plezier in het leven ver te zoeken. Het kan dan heel moeilijk zijn om de draad weer op te pakken. Maar ook na verloop van tijd kun je je blijven afvragen: ‘Waar doe ik het allemaal nog voor? Hoe haal ik nu nog ergens zin uit?’
Als je met mensen hier over praat, merk je vaak dat er nog kleine vreugdemomenten te zien zijn, bijvoorbeeld in een kind dat onbevangen speelt; in verbondenheid met de natuur (zee, bergen); in van betekenis kunnen zijn voor anderen. Waar zit je kracht? Welke betekenis kun je ontlenen aan hoe je dierbare zin gaf aan het leven?

In verband met de RIVM richtlijnen zijn we helaas genoodzaakt ons in deze ruimte te beperken tot een maximum van 10 bezoekers, aanmelden is daarom verplicht  via info@trost.nl

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM!

Wat is Café TrösT eigenlijk?