Wanneer: 29 december
Locatie: Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101
Tijd: Let op! 13.00 tot 15.00 uur
Aanmelden: info@trost.nl
Kosten: er wordt een eigen bijdrage gevraagd

Aan het einde van dit jaar gaan we met elkaar lunchen om het jaar af te sluiten met als het thema 'samen zijn'.

Vanwege de lunch is het tijdstip van de bijeenkomst anders, namelijk van 13.00-15.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 12.45 uur. Kosten: er wordt een eigen bijdrage gevraagd.
In verband met de organisatie van de lunch is aanmelden bij info@trost.nl zeer gewenst.

Tijdens de lunch kunnen we het o.a. hebben over:
(niet meer) samen zijn;
zoeken naar een nieuw maatje;
genieten van soms alleen zijn...…

Wie wil, kan een gedicht of (al dan niet zelf geschreven) stukje tekst meenemen om voor te (laten) dragen of een boek waar veel steun aan is ontleend.

Ook alle vrijwilligers van Café TrösT zijn welkom bij de lunch.