2019 begraafplaatswandeling

2019 begraafplaatswandeling

Datum: zondag 23 juni 2019
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Verzamelen: Bij de toegangspoort van de begraafplaats Gansstraat, naast huisnummer 167
Het gaat altijd door. Bij slecht weer zelf regenkleding en paraplu meebrengen.
Aanmelden >

Begraafplaatswandeling Soestbergen
De inrichting van de begraafplaats als een landschappelijk park, hing in de negentiende eeuw nauw samen met een nieuwe houding tegenover de dood. Men was niet bang meer voor zijn eigen dood, maar voor de dood van een geliefde. Bezoek aan het graf kreeg in deze periode een steeds belangrijkere plaats. Het samengaan van grafmonument en natuur moest een stemming van melancholie bij de bezoeker oproepen.

2019 begraafplaatswandeling

2019 begraafplaatswandeling

Leonie Brinks, monumenten- en landschapsontwerper, neemt ons mee terug naar de negentiende eeuw met een zondagse wandeling over begraafplaats Soestbergen zoals dat in die tijd zeer populair was -men moest 25 cent entree betalen om het park in te gaan-. Leonie toont grafmonumenten ontworpen als tuinsieraden, wijst op de monumentale bomen en symbolische beplanting en vertelt over de ontwikkeling van deze begraafplaats in de loop der tijd.

Soestbergen is de eerste algemene begraafplaats van Utrecht (1830). In nauwe samenwerking met de ambitieuze burgemeester Van Asch van Wijck, heeft tuinarchitect Zocher Utrecht een begraafplaats gegeven die uniek is in Europa: er werden in de Beaux-Artsstijl in die tijd veel grafheuvels ontworpen maar er is er maar één daadwerkelijk uitgevoerd.

Soestbergen ligt aan de Gansstraat naast nummer 167 en is dagelijks open voor een wandeling.