Deze avondwandeling is speciaal bedoeld voor twintigers en dertigers die te maken hebben gehad met verlies van een dierbare. Na een korte kennismaking gaan we al wandelend op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek.

Dag: dinsdag 19 april

Tijd: 19.30 tot ongeveer 21.00 uur

Plaats: verzamelen bij Camping Ganspoort, Helling 87 te Utrecht

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden: via boeken@trost.nl