wanneer: zondagmiddag 29 maart 2020
waar: in Café Averechts, Lijsterstraat 49, 3514 TB Utrecht.
tijd 15.00-17.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 14.45 uur.
kosten: vrijwillige bijdrage.

We gaan in gesprek over het thema: Persoonlijk verlies, verlies van levenszin?

Als je een dierbare verliest, is zeker in de begintijd vaak het plezier in het leven ver te zoeken. Het kan dan heel moeilijk zijn om de draad weer op te pakken. Maar ook na verloop van tijd kun je je blijven afvragen: ‘Waar doe ik het allemaal nog voor? Hoe haal ik nu nog ergens zin uit?’

Als je met mensen hier over praat, merk je vaak dat er nog kleine vreugdemomenten te zien zijn, bijvoorbeeld in een kind dat onbevangen speelt; in verbondenheid met de natuur (zee, bergen); in van betekenis kunnen zijn voor anderen. Waar zit je kracht? Welke betekenis kun je ontlenen aan hoe je dierbare zin gaf aan het leven?

Contact of even bellen van te voren? dat kan via cafetrost@trost.nl