Tijd: van 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: zorgcentrum Rosendael
Doelgroep: zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg

Samen met Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht en Humanitas organiseert TrösT een symposium in het kader van de Internationale 'Dag van Palliatieve zorg'.

Anne Goossensen, hoogleraar zorg-ethische aspecten van informele zorg en sinds 2015 tevens Bijzonder Hoogleraar Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland aan de Universiteit van Humanistiek verzorgt een inleiding. Daarnaast worden er enkele workshops georganiseerd.

Doel van deze bijeenkomst is bewustwording van het belang van nazorg.
Onder meer komt de vraag hoe de professionals hun traject met de toekomstige nabestaanden van de patiënt nog mooier en zorgvuldiger kunnen afronden aan de orde

Nadere informatie en hoe je aan te melden volgt later.