Leven in de rouwerij – Marieke Foppen & Marieke van Lierop

Je partner die uit het leven stapt: hoe ga je daar in vredesnaam mee om? De intense schrik, het immense verdriet, de eventuele boosheid en je levensgrote vraagtekens. De reacties van familieleden en vrienden, die soms helpend zijn en soms, ondanks de beste intenties, helemaal niet. De eenzaamheid en de vraag of er ooit ruimte is voor nieuwe liefde.

Marieke Foppen en Marieke van Lierop beschrijven op een indringende wijze het verlies van hun partner door zelfdoding. Hun boek heet ‘Leven in de Rouwerij’ en heeft als ondertitel: ‘de zoektocht na verlies en zelfdoding’.

De eerste drie hoofdstukken heten ‘de eerste week’, ‘het eerste jaar’ en ‘de eerste nieuwe stappen’. De lezer wordt meegenomen langs alle gebeurtenissen, door alle emoties en gedachten heen, langs de persoonlijke contacten, de instanties en de gesprekken in de eerste dagen, weken en maanden. De beschrijvingen zijn inleefbaar en maken het verdriet en de ontreddering zeer voelbaar.

Hun persoonlijke verhalen in dit boek zijn zonder twijfel een troost voor mensen die hetzelfde meemaken. Marieke en Marieke zijn ook de initiatiefnemers van de Widowchicks, waarbij ze lotgenoten samenbrengen en uitnodigen om hun verhalen te delen. Hun initiatief én hun boek zijn van grote betekenis voor deze specifieke groep.

Manu Keirse benadrukt in het voorwoord het belang van dit boek in zijn bekende welluidende taal: “Leven in de Rouwerij” is een zeer mooi boek dat leven kan geven aan mensen die het gevoel hebben dat hun leven ineens is gestopt en dat ze op de pechstrook van het leven zijn terecht gekomen’. Hij eindigt met: “Dit boek kan je helpen om een eigen verhaal van herinneringen te openen en de herinnering niet te verengen tot dat ene, laatste moment. De reis door de rouw eindigt nooit volledig, maar heling begint als je zijn leven meer begint te herinneren dan zijn sterven’.

Naast Manu Keirse hebben ook andere experts een inzichtgevende bijdrage geleverd aan het boek: Marinus van den Berg, Annemiek Dogan, Riet-Fiddelaers-Jaspers, Jos de Keijser, Derek de Beurs en Marleen Stelling.

Leven in de Rouwerij biedt een breed inzicht in de persoonlijke beleving van Marieke Foppen en Marieke van Lierop en geeft waardevolle achtergrondinformatie over zelfdoding en rouw na verlies door zelfdoding.

Het bevat inzichten die voor een brede groep die te maken hebben met verlies van een dierbare tot troost kunnen zijn.

 

Harry Slegh