Beleid Coronavirus

TrösT in tijden van Corona

In deze Coronatijd  waarin we fysiek afstand moeten houden van elkaar,  willen de vrijwilligers  van  Stichting TrösT er voor u zijn. Reguliere activiteiten zoals Café TrösT, workshops en lezingen kunnen helaas niet doorgaan.  Wij willen u, mensen met rouw en verlieservaringen juist in deze tijd steunen nu veel om u heen stilvalt en contacten beperkt zijn. We hebben daarom nagedacht over  mogelijkheden die wél kunnen. Meteen na  het begin van de lockdown is er al een aanbod gedaan om met een vrijwilliger te bellen via info@trost .nl. Dat kan nog steeds. In deze nieuwsbrief  breiden we ons speciale aanbod uit met  een paar nieuwe mogelijkheden.

– Wandelen met een maatje/vrijwilliger 1 op 1.
– Een boekbespreking via Zoom met 2 tot  4 anderen gefaciliteerd door een vrijwilliger.

Nienke Lamsma
Voorzitter Stichting TrösT
22 april 2020