Beleid Coronavirus

Wij van Stichting TrösT volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We hanteren de richtlijnen van het RIVM en GGD Utrecht als uitgangspunt voor het nemen van voorzorgsmaatregelen. Informatie kun je vinden de website van RIVM en GGD Utrecht.

Ook al brengen we geen grote groepen bij elkaar en overschrijden we bij lange na niet de grens van 100 deelnemers, we hebben toch besloten om onze activiteiten tot en met 31 maart 2020 af te blazen. Binnen onze doelgroep én vrijwilligers bevinden zich teveel kwetsbare mensen, we willen absoluut niet het risico lopen dat mensen onnodig besmet raken.

Mocht er iets veranderen aan de richtlijnen en ons beleid, dan zullen we dat ook hier op de website laten weten.