Een hele bijzondere, goed bezochte, avond was het. Marinus van den Berg heeft door zijn werk veel mensen gesproken die te maken hebben met verlies. Hij pleit voor een open houding waarin luisteren centraal staat. Rouw is nooit hetzelfde omdat geen mens hetzelfde is en elk verlies uniek. Daarom zijn er ook geen recepten te geven of vaste patronen die voor iedereen hetzelfde zijn zoals bijvoorbeeld het idee dat het na een jaar beter zal gaan of dat iedereen bepaalde fasen kent in haar/zijn rouw.

Marinus vertelt over die verschillen: Iemand heeft een kind verloren of plotseling zijn/haar partner, een of beide ouders zijn in de jeugd weggevallen of juist later. Was het verlies plotseling of na een intensieve tijd van mantelzorgen? Was er sprake van een misdrijf of van zelfdoding? Sommige mensen maken mee dat verlies zich opstapelt. Een partner overlijdt, een kind of ook nog een broer of zus. Soms is het verlies jaren geleden, maar mocht het niet besproken of aangeraakt worden. Het verhaal moet dan nog verteld worden, soms zelfs na meer dan 40 jaar. Er zijn meer talen om uiting te geven aan rouw. Je verhaal vertellen kan helpen. Marinus weet zelfs in zo’n grote bijeenkomst heel erg dichtbij te komen. Er werd ademloos en muisstil naar hem geluisterd.

Ook een boek lezen, muziek luisteren of maken, schrijven, zingen, beeldhouwen of andere creatieve uitingen kunnen voor jou je gemis een tastbaarder vorm geven. Daarom organiseren we de cursussen, workshops en creatieve activiteiten. We willen graag weten wat uw belangstelling heeft op creatief gebied. Als u het nog niet heeft gedaan, kunt u via onderstaande link de behoeftepeiling invullen. Uw feedback en suggesties zijn welkom!

Nienke Lamsma

Activiteiten agenda